Užitečné informace


 
Desatero ke kontrolnímu hlášení – co nemůže udělat za Vás?

  1. Termín pro podání kontrolního hlášení je dán pevně na 25. den v následujícím měsíci, v souvislosti s ním může docházet k výzvám ze strany správce s krátkou lhůtou pěti dní – pracujte proto řádně s vaší datovou schránkou a komunikujte úzce s účetní.
  2. Nárok na odpočet DPH zůstává i nadále zachován ve lhůtě 3 roky od uskutečnění zdanitelného plnění. Nejdříve ovšem v tom období, kdy vám byl daňový doklad doručen.
  3. U zdanitelných plnění nad 10 tis. Kč osobě povinné k dani (zjednodušeně podnikateli) je nutno evidovat DIČ, a to i u neplátců DPH. Vyzvěte tedy vhodným způsobem partnery k dodání této informace.
  4. Pokud nemáte tzv. řádný daňový doklad u plnění nad 10 tis. Kč, který obsahuje všechny náležitosti – tj. i Vaše údaje – název, adresa, DIČ – můžete mít problémy se splněním podmínek pro vznik nároku na odpočet DPH. Předejděte proto problémům a vyžadujte řádný daňový doklad.
  5. Zjistíte-li chybu či chybějící údaje – následné kontrolní hlášení podejte do pěti pracovních dnů. Pozor – datum zjištění je někdy jednoduše dané – např. naskladnění, záznam o doručení apod. Na pozdější podání se vztahují sankce.
  6. Algoritmus kontrolního hlášení se soustředí na číslice a písmena. Problém proto nejsou pomlčky či lomítka. V každém případě je však vhodné doporučit u Vámi vystavovaných souvislou číselnou řadu.
  7. I nadále lze využít souhrnné doklady – klasicky např. kniha denních tržeb. Ve sčítaných položkách však nesmí být plnění v hodnotě nad 10 tis. Kč pro osobu uplatňující nárok na odpočet. Tuto evidujte odděleně včetně DIČ.
  8. Pořídíte-li zboží z Evropské unie je datem povinným pro vykázání a přiznání daně den dodání, resp. naskladnění zboží. Pokud Vám nepřijde včas daňový doklad je nutno přiznat daň nejpozději 15. dnem následujícího měsíce. Věnujte proto zvýšenou pozornost těmto dodávkám a řádně informujte účetní.
  9. Platíte-li zálohy, dbejte na řádné přijetí daňových dokladů na přijaté platby. Závěrečné vyúčtování není řádným dokladem pro uplatnění nároku na odpočet z celé dodávky. Tzv. platební kalendář je daňovým dokladem jen při včasném zaplacení, při prodlení s platbou, žádejte řádný daňový doklad.
  10. Nespoléhejte na médii avizované promíjení pokut. Zákonná úleva se očekává v minimálním prodloužení lhůt z pěti kalendářních na pět dnů pracovních a prominutí jednoho opoždění s kontrolním hlášením v kalendářním roce. V každém případě musíte stihnout dodat hlášení dříve, než vás vyzve správce daně. Ve věci následných výzev a jejich plnění se zmírnění sankcí nepředpokládá.

Náš tip: Na hájení Vašich práv není nikdy pozdě, ale čím dřív se na nás obrátíte, tím účinnější bude obrana Vašich zájmů!
 
 
 

Aktuality

 
---