Co nabízíme


 
 
 

Účetnictví pro podnikatele


 
 • Servis pro obchodní společnosti, družstva i fyzické osoby
 • Moderní propojení informačních systémů s daty klienta – využití „účetnictví on line“
 • Správa dokumentů v klasické podobě – označení a uspořádaní dokladů
 • Vedení účetních knih průběžné i jednorázové
 • Pro plátce DPH daňová přiznání, kontrolní a souhrnná hlášení
 • Účetnictví na míru – informace nejen pro stát, ale i pro klienta
 • Daňová optimalizace již v průběhu účtování
 • Podpora jednatelů při zpracování účetních závěrek – zápisy z valných hromad apod.
 • Výkazy pro banku, statistiku, ...
 • Komunikace s finančním úřadem, přiznání k dani z příjmů
 
 

Účetnictví pro neziskový sektor


 
 • Servis pro nestátní neziskové organizace – spolky, nadační fondy, apod.
 • Správa a vyúčtování dotací v návaznosti na různost zúčtovacích období
 • Moderní propojení informačních systémů s daty klienta – využití „účetnictví on line“
 • Správa dokumentů v klasické podobě – označení a uspořádaní dokladů
 • Vedení účetních knih průběžně i jednorázově v návaznosti na specifika zdaňování neziskového sektoru
 • Optimalizace účetního a daňového členění činností organizace
 • Účetnictví na míru – informace nejen pro stát, ale i pro klienta
 • Podpora statutárního orgánu při zpracování účetních závěrek, podklady pro výroční zprávy apod.
 • Komunikace s finančním úřadem, přiznání k dani z příjmů
 
 

Mzdy a pracovně-právní servis


 
 • Pracovně-právní podpora – pracovní smlouvy, ukončování pracovního poměru apod.
 • Výpočet čistých mezd, nemocenských dávek, zpracování výplatních pásek
 • Výpočet a podklady pro úhrady výplat a odvodů pojistného a daní
 • Průběžné přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního pojištění
 • Průběžné vedení mzdových listů
 • Důchodové listy
 • Zúčtování daně z příjmů zaměstnanců, roční vyúčtování daně zaměstnavatele
 
 

Daně a daňové spory


 
 • Daňová přiznání
 • Daňové kontroly – asistence v kontrole, analýza výsledku daňové kontroly
 • Odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu
 • Žaloby na rozhodnutí finančního úřadu
 • Obrana proti zajišťovacím příkazům
 • Daňové poradenství – možnost generálního zastoupení v průběžných daňových věcech
 • Poradenství k daňovým důsledkům podnikatelského rozhodování